Esthétique des villes / Esthetiek der steden

Coverflap SLMV3-2-1NL – Buls’ Esthétique des villes (verschenen in 1894) is niet zozeereen theoretisch, academisch handboek voor stedenbouwkundigen, maar wel een praktijkboek over de relatie tussen politici en stadsplanners. In totalitaire regimes vallen politiek en stadsplanning samen.In een liberale democratie kan dit botsen. Buls verzet zich in dit boek tegen de abstracte plannen van koning Leopold II voor de Brusselse Kunstberg. De argumenten die hij aanhaalt zijn verfrissend en actueel. Dit is het derde tweetalige boek in de reeks Stadslucht Maakt
Vrij/L’air de la ville rend libre, met als opzet een liberale en positieve visie op de stad te benadrukken. Deze heruitgave van Esthétique des villes en de inleiding Clash Royal door Els Ampe ademen deze positievesfeer uit. Zoals blijkt uit haar Inleiding heeft Els Ampe een zeergroot vertrouwen in
de stadsbewoners, die zelf hun stad maken tot wat ze is.

FR – Esthétique des villes (paru en 1894) de Buls ne se lit pas comme un traité académique pour urbanistes, mais comme un manuel pratique sur la relation entre la politique et les urbanistes. Dans des régimes totalitaires, politique et urbanisme se confondent. En revanche, dans une démocratie libérale, cette relation peut être conflictuelle. Dans cet ouvrage, Buls s’oppose aux projets abstraits de
Léopold II sur le réaménagement du Mont des Arts. Son argumentation annonce une approche nouvelle d’une actualité surprenante. Ceci est la troisième publication bilingue dans la série Stadslucht Maakt Vrij/L’air de la ville rend libre, qui met en avant une approche libérale et positive de la politique urbaine. Cette réédition d’Esthétique des villes et l’introduction Clash Royal par Els Ampe sont imprégnées de cette atmosphère positive. Dans son introduction, Els Ampe démontre la confiance énorme qu’elle a dans les habitants, qui donnent eux-mêmes
forme à leur ville.

ISBN 978 90 5718 464 2
227 pagina’s
Verschijningsdatum 2015

Inhoudstafel / Table des matieres

U kan dit boek (waarvan de publicatie voorzien is voor november 2015) nu reeds bestellen, voor de prijs van €6 (verzendingskosten inbegrepen):
Vous pouvez d’ores et déjà commander ce livre (dont la publication est prévue pour novembre 2015) au prix de €6 (frais d’expéditions comprises) :
Willemsfonds-secretariaat Brussel, Antwerpselaan 30, 1000 BRUSSEL of/ou gwenn.vandensteen@willemsfonds.be

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s