STEDEN MAKEN HET VERSCHIL

steden

DE TOEKOMST VAN VLAANDEREN BEGINT LOKAAL – Bart Somers

Een goede, betaalbare woning voor het hele gezin. Kansen op een uitdagende baan. Een nette straat, groen in je buurt, je vlot kunnen verplaatsen. Kwaliteitsvol onderwijs voor je kind zonder in een wachtrij plaats te nemen. Het zijn maar enkele van de thema’s waar mensen écht over tobben. Thema’s dus die centraal moeten staan in het politieke debat.

Het mag dan ook verbazen waarom in dat debat momenteel slechts een bijrol voor de stad is weggelegd. Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft er namelijk. Dat is in Vlaanderen niet anders. Meer nog, centrumsteden als Gent, Brugge, Aalst, Kortrijk, Mechelen, Antwerpen, Brussel, Leuven en Genk vormen het middelpunt van clusters, netwerkjes van agglomeraties die samen van Vlaanderen een fijngeweven verstedelijkt web maken. De stad vormt dus de achtergrond waartegen de uitdagingen van de volgende decennia volop zullen rijpen. Je kan dat als een probleem zien. Of je kan de handen uit de mouwen steken en volop nadenken hoe de stad net de oplossing, het antwoord op die vraagstukken kan zijn. Aan die boeiende taak wil dit boek bijdragen.

In de inmiddels bekende en succesvolle traditie van de reeks Stadslucht maakt vrij, opgestart door Sven Gatz, Sas Van Rouveroij, Christian Leysen en Johan Basiliades, breken deze keer 12 liberale politici een lans voor een optimistische toekomstvisie op de stad. Elk van hen kan bogen op heel wat lokale beleidservaring – en elk van hen gelooft meer dan ooit in de kracht van vrije mensen om de toekomst vorm te geven. Te beginnen met de stad.
BESTEL
Inhoudsopgave

Advertenties

Le rêve de/De droom van SISMONDI

SISMONDInew

OVER STEDELIJKE IDENTITEIT / DE L’IDENTITÉ URBAINE

Waarom is het voor een Marokkaan van de derde generatie eenvoudiger Amster­dammer te zijn dan Nederlander? Wat heeft de inwoner van Genève, Sismondi, met middeleeuwse Italiaanse stads-republieken? Waarom preekte Joseph “Radi­cal Joe” Chamberlain de Municipal Gospel in Birmingham? Wat heeft de vrijzinnige Brusselse liberaal Jules Anspach met preken over een ge­meentelijk evangelie? Wat is de link tussen Henri Bergé, Vlaamse neorenaissance en Schaarbeek? En wat heeft dat allemaal te maken met Çatalhöyük?

Patrick Stouthuysen en Johan Basiliades willen met dit tweede tweetalige boekje in de vernieuwde Stadslucht Maakt Vrij-reeks het debat over stedelijke stedelijke identiteit en stadsbur­gerschap aanwakkeren. Het boek vertrekt vanuit de bijdragen van Jan Willem Duyvendak over de huidige obsessie voor thuis in de Nederlandse politiek. Identificatie met de stad blijkt haalbaarder voor vele nieuwkomers dan de identificatie met de natie. Patrick Stouthuysen en Johan Basiliades hebben hun bijdrage uit 2007 over “De droom van Sismondi” bijgewerkt. Ze bekijken hoe stedelijkheid als alternatief kan dienen voor nationalisme. Hoe stedelijkheid de basis kan vormen voor gemeenschapsvorming, democratie en solidariteit. Ze hebben hun bijdrage ook “ge-upgrade” met vier portretten van liberale denklers en politici die het bstedelijk liberalisme gestalte hebben gegeven: Sismondi, Joseph Chamberlain, Jules Anspach en Henri Bergé. Aubry Cornelis tot slot geeft in een kort essay aan hoe “funkysteden” aan de natiestaat kunnen ontsnappen, maar ook hoe stedelijkheid en stedelijke identiteit geen absolute garantie op zich zijn. Het zijn wel, in tegenstelling tot steden, veel meer open projecten, vatbaar voor vernieuwing. Sven Gatz, één van de vaders van het Stadslucht Maakt Vrij-project in 2004, nu Vlaams minister van Cultuur, benadrukt in het voorwoord de mogelijkheden van stadsburgerschap in Brussel en grote steden in het algemeen.

Patrick Stouthuysen en Johan Basiliades (red.), De Droom Van Sismondi, Over stedelijke identitiet / Le rêve de Simsond, de l’identité urbaine, ASPeditions, Liberaal Archief, Willemsfonds, Brussel, 2014.
ISBN 978 90 5718 182 5

MANIFESTO

COVER_SLMV_1STADS MANIFEST – MANIFESTE URBAIN

NL – Met deze tweetalige publicatie, de eerste in een nieuwe reeks, geven Patrick Stouthuysen en Johan Basiliades een doorstart aan het ‘Stadslucht Maakt Vrij’-initiatief. In dit eerste deel bundelen ze een aantal basisteksten: het oorspronkelijk ‘Liberaal Stedenmanifest’ uit 2004, het ‘Liberaal Manifest voor een Open Stad’ uit 2008, het ‘Manifest van een Nederlandstalige Brusselaar. Taal en Identiteit in een Kosmopolitische Grootstad’ uit 2011, aangevuld met een inleiding over de stedelijke roots van het liberale denken en politieke handelen.

FR – Patrick Stouthuysen et Johan Basiliades veulent, avec cette publication bilingue, première d’une nouvelle série, relancer le projet « L’air de la ville rend libre ». Ce premier tome reprend quelques textes de bases: le texte à l’origine du projet – le « Manifeste libéral urbain » de 2004 -, le « Manifeste libéral pour une ville ouverte » de 2008, le « Manifeste d’un néerlandophone bruxellois. De la langue et de l’identité dans une grande ville cosmopolite » de 2011, complétés par une introduction sur les origines urbaines de la pensée et de l’action libérale.

Inhoudsopgave

Stadslucht maakt vrij – L’air de la ville rend libre

stadslucht_bijgewerkt

Stadslucht maakt vrij is sinds de eerste publicatie in 2005 geëvolueerd tot een vaste waarde en geapprecieerde stem in het debat rond steden. Sven Gatz, Sas van Rouveroij en Christian Leysen zijn nu al aan hun vierde publicatie toe.

Dit eerste boek uit de reeks heeft de ambitie om stedelijkheid op de politieke agenda te zetten.  Een boek dat niet uitgaat van de stedelijke problemen, maar van de kansen en mogelijkheden die steden bieden.
VUBPRESS 2005 – 376 blz. –

VITALE STEDEN

vitalesteden_cover

In 2004 lanceerde de Brusselaar Sven Gatz samen met gentenaar Sas van Rouveroij en Antwerpenaar Christian Leysen het initiatief Stadslucht Maakt Vrij. De doelstelling: “een liberale visie op de stad en het stedlijk beleid ontwikkelen, met de nadruk op de mogelijkheden en de innovatieve kracht van de stad”.Hun eerste wapenfeit was een Liberaal Stedenmanifest. In 2005 volgde het eerste Stadslucht Maakt Vrij-boek onder redactie van professor patric Stouthuysen (VUB) en Brussels fractiesecretaris Johan Basiliades. Het boek moest het debat over grootstedelijkheid vanuit een positieve en liberale hoek aanwakkeren. “Stedenbeleid ging veel te vaak over stedelijke problemen en niet voldoende over de mogelijkheden van steden en hun cruciale rol in het culturele en economische weefsel
van een regio of land”, meent Johan Basiliades. Boeken bestellen op http://www.vubpress.be Inhoudsopgave

THE CITY IS THE STATE

THE-STATE-OF-THE-CITY.-THE-

In 2007 volgde het tweede deel “The State of the city, The city in the state” gaat over steden en globalisering.

Drie liberale stedelingen, Vlaams volksvertegenwoordiger Sven Gatz uit Brussel, eerste schepen van Gent Sas van Rouveroij en Antwerps ondernemer Christian Leysen hebben de stad weer op de kaart gezet met een liberaal stedenmanifest in 2004 en een publicatie in 2005 over de stad in Vlaanderen en België op het vlak van wonen, werken, economie, fiscaliteit, mobiliteit, veiligheid, diversiteit en democratie. Hun motto was en is nog steeds ‘Stadslucht Maakt Vrij’. In dit boek gaan ze internationaal met een even duidelijk statement. De staat van de stad? De stad is de staat!

Patrick Stouthuysen en Jan Pille bundelen daartoe een aantal bijdragen van politici, academici, filosofen en mensen uit het bedrijfsleven over de internationale stad en steden in de toekomst. De essays en interviews zoemen in op thema’s als economische interactie, politieke samenwerking, ruimtelijke en culturele tendensen. De bijdragen zijn van Sven Gatz, Sas van Rouveroij, Christian Leysen, Patrick Stouthuysen, Jan Pille, Christian Vandermotten, Kai Böhme, Lorin Parys, Michael Wagemans, Johan Basiliades, Kurt Tuerlinckx, Bart Verhaeghe, Patrick De Maeseneire, Theo Dilissen, Stefaan De Clerck, Danuta Hübner, Koenraad Marchand, André Loeckx, Bruno De Meulder, Erik Swyngedouw, Anke Vos, Sofie Bullynck, Herman Baeyens, Rudi Laermans, Pascal Gielen, Rik Pinxten, Bart De Baere en Geert Antonissen.
Inhoudsopgave

CULTUUR EN / IN DE STAD

STADSLUCHT4_WEBSITE

Stadslucht maakt vrij is sinds de eerste publicatie in 2005 geëvolueerd tot een vaste waarde en geapprecieerde stem in het debat rond steden. Sven Gatz, Sas van Rouveroij en Christian Leysen zijn nu al aan hun vierde publicatie toe. Het boek focust deze keer op cultuur in de stedelijke context, in de breedste zin van het woord: Cultuur en/in de stad.

Cultuur beïnvloedt de individuele ontplooiing en emancipatie, beïnvloedt ook integratie en sociale cohesie. Cultuur is onontbeerlijk voor de identiteitsvorming van de eigen inwoners én voor het op de kaart zetten van een stad naar de buitenwereld toe. Tot slot is stedelijke cultuur een wezenlijke motor voor de economie en de tewerkstelling in de stad.

Cultuur en/in de stad is opgetrokken rond enkele begrippenparen. In Stad/Cultuur pogen we de relaties tussen beide concepten weer te geven. Hoog/Laag verwijst naar de variëteit aan cultuurvormen, Identiteit/Imago toont aan dat cultuur zowel intern als extern haar weerslag heeft, Cultuur/Culturen verlegt de aandacht naar de variëteit binnen het publiek, terwijl in Publiek/Privaat dan weer gekeken wordt naar de financieringsmogelijkheden.

De bijdragen in Cultuur en/in de stad zijn van Sven Gatz, Christian Leysen, Sas van Rouveroij, Patrick Stouthuysen, Johan Basiliades, Jan Pille, Mattias De Backer, Andreas Tirez, Steven Heene, Kurt Melens, Jan Goossens, Guy Cassiers, Mercedes Van Volcem, Peter de Caluwe, Luckas Vander Taelen, Robert Delathouwer, Herman Mennekens, Lieven Scheire, Lieven Thyrion, Frederik Sioen, Wannes Cappelle, Dirk Diels, Edith Vervliet, Kenneth Ramaekers, Dominique Willaert, Marc Jeanty, Eric Van Hooydonk, Martina Violetta Jung, Trudo Dejonghe, David Steegen, Veerle De Bosscher, Stefaan De Ruyck, Wim Dewaele, Marleen Wynants, Catharina Thörn, Jozefien Van Beek, Thibaut Verhoeven, Eva De Groote, Henk Oosterling, Paul De Knop, Herman Schueremans, Patrick De Groote, Jean-Jacques De Gucht, Piet Callens, Thomas Leysen, Alain Liedts, Jari Demeulemeester, Bart Eeckhout, Brien Coppens en Erwin Jans.


Inhoudsopgave