Le rêve de/De droom van SISMONDI

SISMONDInew

OVER STEDELIJKE IDENTITEIT / DE L’IDENTITÉ URBAINE

Waarom is het voor een Marokkaan van de derde generatie eenvoudiger Amster­dammer te zijn dan Nederlander? Wat heeft de inwoner van Genève, Sismondi, met middeleeuwse Italiaanse stads-republieken? Waarom preekte Joseph “Radi­cal Joe” Chamberlain de Municipal Gospel in Birmingham? Wat heeft de vrijzinnige Brusselse liberaal Jules Anspach met preken over een ge­meentelijk evangelie? Wat is de link tussen Henri Bergé, Vlaamse neorenaissance en Schaarbeek? En wat heeft dat allemaal te maken met Çatalhöyük?

Patrick Stouthuysen en Johan Basiliades willen met dit tweede tweetalige boekje in de vernieuwde Stadslucht Maakt Vrij-reeks het debat over stedelijke stedelijke identiteit en stadsbur­gerschap aanwakkeren. Het boek vertrekt vanuit de bijdragen van Jan Willem Duyvendak over de huidige obsessie voor thuis in de Nederlandse politiek. Identificatie met de stad blijkt haalbaarder voor vele nieuwkomers dan de identificatie met de natie. Patrick Stouthuysen en Johan Basiliades hebben hun bijdrage uit 2007 over “De droom van Sismondi” bijgewerkt. Ze bekijken hoe stedelijkheid als alternatief kan dienen voor nationalisme. Hoe stedelijkheid de basis kan vormen voor gemeenschapsvorming, democratie en solidariteit. Ze hebben hun bijdrage ook “ge-upgrade” met vier portretten van liberale denklers en politici die het bstedelijk liberalisme gestalte hebben gegeven: Sismondi, Joseph Chamberlain, Jules Anspach en Henri Bergé. Aubry Cornelis tot slot geeft in een kort essay aan hoe “funkysteden” aan de natiestaat kunnen ontsnappen, maar ook hoe stedelijkheid en stedelijke identiteit geen absolute garantie op zich zijn. Het zijn wel, in tegenstelling tot steden, veel meer open projecten, vatbaar voor vernieuwing. Sven Gatz, één van de vaders van het Stadslucht Maakt Vrij-project in 2004, nu Vlaams minister van Cultuur, benadrukt in het voorwoord de mogelijkheden van stadsburgerschap in Brussel en grote steden in het algemeen.

Patrick Stouthuysen en Johan Basiliades (red.), De Droom Van Sismondi, Over stedelijke identitiet / Le rêve de Simsond, de l’identité urbaine, ASPeditions, Liberaal Archief, Willemsfonds, Brussel, 2014.
ISBN 978 90 5718 182 5