VITALE STEDEN

vitalesteden_cover

In 2004 lanceerde de Brusselaar Sven Gatz samen met gentenaar Sas van Rouveroij en Antwerpenaar Christian Leysen het initiatief Stadslucht Maakt Vrij. De doelstelling: “een liberale visie op de stad en het stedlijk beleid ontwikkelen, met de nadruk op de mogelijkheden en de innovatieve kracht van de stad”.Hun eerste wapenfeit was een Liberaal Stedenmanifest. In 2005 volgde het eerste Stadslucht Maakt Vrij-boek onder redactie van professor patric Stouthuysen (VUB) en Brussels fractiesecretaris Johan Basiliades. Het boek moest het debat over grootstedelijkheid vanuit een positieve en liberale hoek aanwakkeren. “Stedenbeleid ging veel te vaak over stedelijke problemen en niet voldoende over de mogelijkheden van steden en hun cruciale rol in het culturele en economische weefsel
van een regio of land”, meent Johan Basiliades. Boeken bestellen op http://www.vubpress.be Inhoudsopgave